Ya.

Kami menggunakan bahan tambahan makanan di dalam kebanyakan minuman kami termasuk CocaCola Classic, bagi memberikan rasa dan warna selain meningkatkan selera pengguna. Hanya bahan tambahan makanan yang diketahui dan disahkan selamat digunakan di dalam minuman kami.

Tahukah anda? Bahan tambahan makanan tidak semestinya bahan tiruan. Bahan tambahan makanan termasuklah asid sitrik, asid asborbic dan cochineal yang kesemuanya boleh diperolehi secara semula jadi.

Ketahui kenapa kami menerima pakai secara suka rela skim pelabelan di bahagian hadapan Jabatan Kesihatan.