Tiada.

Bahan kandungan kami dan proses penghasilan kami dikawal ketat oleh kerajaan dan pihak berkuasa kesihatan di lebih 200 negara. Kesemuanya mengiktiraf CocaCola sebagai produk bukan alkohol. 

Tahukah anda? CocaCola adalah syarikat minuman bukan alkohol yang terbesar di dunia.

Ketahui kenapa kami menerima pakai secara suka rela skim pelabelan di bahagian hadapan Jabatan Kesihatan.