Tidak. Coca-Cola tidak mengandungi kokain dan bahan merbahaya, malah kokain tidak pernah menjadi bahan kandungan tambahan Coca-Cola.

Ketahui lebih lanjut mengenai bahan kandungan di dalam minuman anda.